systemer

 

Toppsystem - SD anlegg

Som partner for Johnson Controls og Distech Controls leverer vi toppsystemene Metasys (Johnson Controls) og Niagara (Distech Controls)

Soneregulering

Løsning basert på undersentraler

Anlegg er basert på undersentraler av type Johnson Control. Disse styrer en eller flere soner. Temperaturfølere, Co2-følere og radiatorer kobles til undersentraler og styring programmeres i denne

Løsning basert på VMA spjeldmotorer fra Johnson Controls 

Anlegg er basert på undersentraler av type Johnson Controls montert på VAV spjeld, som styrer hver sin sone. Temperaturfølere, Co2-følere og radiatorer kobles til undersentraler og styring programmeres i denne

Løsning basert på KNX ogundersentraler av typen Wago I/O.

Med disse undersentralene styrer vi varme, lys og luftkvalitet basert på tid eller behov. Disse kontrollerne kan for eksempel benytte KNX (bevegelsessensor, temperaturregulator, Co2regulator, VAV-spjeld og radiatorer), Dali (lysarmaturer) og MP-bus (VAV-spjeld). Alle disse kommunikasjonsmodulene er integrert i Wago- undersentraler. Vi bruker Bacnet IP som kommunikasjon mot toppsystem.

Våre samarbeidspartnere

 
 

© Copyright Nortech Byggautomasjon AS